Egy könyv, amit (nem csak) a fantázia szült, tabukat döntöget, és milliókat érdekelhet, hiszen...

A könyvről

- A 2038 harmadik kötete a keresztrefeszítés másnapján, Jézus és Mária Magdolna beszélgetésével indul, hitvesi ágyukban...

- Egy regény, amelyben egyszerre hull le a lepel a korai kereszténység titkairól, a középkor nagy polihisztoráról, a legnagyobb magyar királyról, a Fekete Madonnáról, a Corvina ládáról és a jelenkor világáról.

- A 2038 trilógiazáró Jézus eltitkolt életéből megismerteti ikertestvérét, feleségét, három gyermekét, származásának legendáját.

- Egy regény, amiben szándékoltan keveredik a valóság és a fikció, a határok sejtését a közönségre bízva.

- A 2038 "rendet tesz" a pártus, szkíta, hun és magyar "vérvonal" kérdéskörében, persze a szárnyat adó, angyali fantáziával is élve.

- Egy regény, amely tabukat döntögetve, évezredeken és földrészeken át - időutazóvá varázsolva - vezeti olvasóját, az ókortól a középkoron át napjankig tartó kalandban társa a Szent Korona és a Szent Lepel lesz.

- Egy regény, amiben a Szent Koronáért és Szent Lepelért harcol a jó és a rossz oldal.

- A 2038-ban megismerhetjük Szent Márton, Attila, II. Szilveszter, I. István király, Saint Germain gróf titkos szerepét a Szent Korona és a Szent Lepel életében.

- K.T. Zelenay harmadik könyvéből megtudhatjuk, mire szövetkezett Leonardo da Vinci Hunyadi Mátyással és Bakócz Tamással.

- Egy regény, amiből kiderül, milyen súlyos, akár az egész világot megrengethető titkokat rejthet Róma, Barcelona, Montserrat, Firenze, Esztergom és persze a magyar főváros, Budapest.

- A 2038-ban felbukkan Lucifer, egy titkos vatikáni szekta, megannyi valós- és kitalált történelmi személyiség, és persze maga K.T. Zelenay is.

- Egy regény, amiben a regnáló katolikus egyházfőt is elrabolják, a tettesek személye és tettei is elképesztik majd az olvasót.

- A 2038 könyveket már húszezren követik a Facebookon, és sok tízezernyi olvasója várta a harmadik kötetet.

- Több, mint könyv: szembesíti közönségét Isten létének megdönthetetlen bizonyítékával.

A legvégére pedig kiderül, hogy mi is pontosan az a 2038....

 

K. T. Zelenay

A Szent Korona végveszélyben alcímet kapó kötet továbbra is a magyar történelem eltitkolt momentumait tárja majd az olvasók elé, de már élve a fikció adta lehetőséggel. A klasszikus krimik, thrillerek világát idéző cselekmény egy-, az egész világot megrázó bünténnyel indul. A Szent Korona egykori amerikai kutatói és utódjai, a CIA, nemzetközi bűnszervezetek, a Vatikán titkos társaságai, és maga az "író" is részesévé válik az egyre csak bonyolódó eseményeknek, amelyeken keresztül újabb titkokra derülhet majd fény múltunkból.

A második kötet

Gestát írni történelmi tett. Az évezredeket átölelő magyar históriát fantáziába csomagolva átadni egy kalandregényben, szórakoztatva informálni, és netán valós vagy vélt veszélyre figyelmet felhívni pedig kötelesség. Ezért ültem le ismét a klaviatúra elé, hogy alig fél év alatt megszülethessen a folytatás.

A 2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai után ebben a második kötetben talán még hangsúlyosabb szerepet kap dicső múltunk. Az elsőben regényes formában igyekeztem átadni elmúlt ezer évünk nagy pillanatait, megírni történelmünk eltitkolt lapjait, így végig „gúzsba” kötött a tények tisztelete.

Persze a Szent Korona végveszélyben sem pusztán fantáziám szülötte. De végre a többféle forrás által nem mindig alátámasztható talányokat, titkos felfedezéseket is papírra vethettem. Misztikus örökségeinket megérteni hol másutt lehetne jobban, mint a jelenben, így egy kitalált, de nagyon is valószerű koronarablással indul a regény, hogy aztán szinte a fél világot felbolygató kalanddá fokozódjon a történet. A tengerentúlról indulunk, hogy Barcelona, Róma, Bécs, Sopron, Pannonhalma, Esztergom után megérkezzünk a magyar fővárosba, ahol a dráma is csúcspontra jut. Addigra megismerjük a kristálykoponyák kapcsolatát a Szent Koronával, azt, hogy mi köze lehet a montserrati Fekete Madonnának vagy magának Jézusnak a magyar országalmához, milyen magyar titkokat rejt a Vatikán és Róma számos szent helye. Kiderül Bécs rejtett misztikuma, betekintést nyerünk a szabadkőművesek világába, akik között Mozart is felbukkan, sőt még A varázsfuvoláról is lelebbentjük a fátylat. Sopron kertvárosába, Bánfalvára érkezve a pálosok legendájával is találkozhatunk, hogy aztán Pannonhalmán a Szent Korona legnagyobb titkára is fény derülhessen. Esztergomban közösen fejtjük meg a régmúlt kódolt üzeneteit, folytatva az első kötetben részletesen taglalt történelmi háttér ismertetését.

Végül pedig Budapest, a Szent István-bazilika és a Parlament ad végső (?) választ egy nagy kérdésre, miközben új kaland is kezdetét veszi.

Így szinte bizonyos, hogy a 2038 hamarosan trilógiává bővül...

 

K. T. Zelenay

2038

A háromkötetes alkotás hosszú és fáradságos első szakaszát zárom 2014. február 28-án azzal a reménnyel, hogy a történelmi tényeinket néhol kevésbé ismert részekkel kiegészítve, másutt ezeket saját kútfőből továbbgondolva egy olyan „magyarázó” mű jött létre, amely segíti a második szakaszban elkészülő fikciós regény megértését. A két könyv önállóan is megállja a helyét, akár lehet a másodikkal is kezdeni, vagy elég csak az elsőt elolvasni.

Az első kötetről

Kétféle ember létezik a magyar honban, aki hiszi, hogy a Szent Korona természetfeletti hatalommal bír, és az, aki még nem tud róla... Merthogy a legendákat nem bizonyítani kell, hanem hinni bennük...

A regény az államalapítástól egészen napjainkig játszódik, de visszanyúlik Attila korába is. Olyannyira, hogy a Szent Korona származását is visszavezeti abba a korba, sőt, talán még korábbra is... Honfoglalás elméleteink azon, kevésbé ismert változatait is részletesen taglalja, amelyek ha mégis igazabbnak bizonyulnak a többinél, írhatjuk át a történelemkönyveket. Királyaink mellett felbukkannak azon történelmi személyiségek, akik rávilágítanak arra, miért olyan fontos - nem csak a magyar -, de a világtörténelem szempontjából is a Szent Korona. Segít megérteni olyan történelmi pillanatokat, mint például a Tatárjárást, vagy a török kort, amelynek fordulópontjai racionális magyarázattal nehezen emészthetőek. A magyar királyok az évszázadok során nem ritkán szinte Európa fele felett uralkodtak. Máskor pedig még az ország is három részre szakadt, ha nem volt meg a szakrális és a világi hatalom egysége.

Róma, Bécs, Isztambul, London, Pozsony, Esztergom, Budapest, Székesfehérvár, Pannonalma, csak néhány város azok közül, ahol számos építmény található, amely magán visel olyan jellegzetes jegyeket, melyek kódként várják a titkokra vadászó kalandorokat. Vagy épp rejtenek olyan iratokat, freskókat, amelyek segítenek megérteni a Szent Korona titkát.

Ha nem is eltitkolt, de kevésbé hangsúlyos történelemkönyveinkben, Bakócz Tamást csak egy hajszál választotta el attól, hogy ő legyen az első magyar pápa. De így is, éveken át teljesített szolgálatot Rómában, és többek között irányította Raffaellot, amikor a híres Stanzákat festette, de nevéhez kötődik a Sixtus-kápolna freskóihoz fűződő munkálatok irányítása is. Így pedig talán az sem elképzelhetetlen, hogy a világ leghíresebb festményei is viselnek magukon fontos utalásokat a magyar történelemre vonatkozólag.
Kicsivel korábban pedig Mátyás király magával Drakulával vívta legvéresebb ütközeteit. A regényből az is kiderül, milyen módon kapcsolódik a népszerű vámpírtörténetek ihletője a magyar történelem sorsfordító eseményeihez. Sőt, a regény odáig merészkedik, hogy Mátyás király és Leonardo da Vinci lehetséges kapcsolatát is részletezi.

A fikció (?) részeként említést tesz olyan királyainkról, akik a Szent Korona hatalmával élve az időutazással is kacérkodtak. Köztük akad olyan is, aki örökre eltűnt, és halálának pontos oka sosem tisztázódott. Talán az is lehet, hogy ma is köztünk él, hisz épp jelenkorunkat választotta időutazásának helyszínéül…

A könyv olvasása után lesznek, akik azt mondják, mindez puszta fikció, ám remélem, sokan akadnak, akik szerint mindaz, amit olvasott, tán igaz is lehet.

Ön szerint?

És a folytatás még csak eztán következik...

K. T. Zelenay

A szerzőről

Régésznek készültem, médiás lettem. Rádióztam, tévéztem, online guruként végeztem, és ezt az utamat is tovább járom, büszkén, egyre több szakmai sikerrel szegélyezve, mind több helyen oktatva is a jövő újságíró nemzedékét. Közben a másfél évtized alatt végig szőttem álmomat: egy igazi gestáról a magyar történelmet átfogó regényről. Hét év előkészítő munka után jelenhetett meg a 2038 első kötete 2014 áprilisában, amit azóta több kiadást is megélt. Megtisztelő a sikere, de egyben kötelesség is: kötetről-kötetre jobbat, tartalmasabbat írni. A magyar történelem eltitkolt lapjai után jött a folytatás, a Szent Korona végveszélyben. Ebben már élhettem a fikció adta szabadsággal, nem elfelejtve persze a sorok közé további eltitkolt tényeket, talányokat rejteni. Közhely, de három a magyar igazság, így a 2038 is trilógiává bővült, remélem, értő olvasóim a Jézus második életét is örömmel forgatják majd... A harmadik kötetben minden eddiginél tovább merészkedtem. Olyan, az emberiséget évezredek óta izgató kérdésekre kerestem, és adtam egy lehetséges választ, ami akár szemléletünket is gyökeresen megváltoztathatja. A fantázia csupán katalizátorként hajtott előre, hogy minél több történelmi tényből, talányból szövődött mellékszálat legyek képes egyetlen fősodorrá alakítva egy olyan kerek történetet alkotni, amiből a magyarság világtörténelmi szerepe a lehető legtökéletesebben megmutatkozhat. Írásos emlékek, tudósok és újságíróból lett kutatók munkája is segítette gondolkodásomat, vezette kezemet, amikor a Jézus második életét papírra vetettem.

Nem én írok először az irodalomban Jézus életének eltitkolt szálairól, ahogy még a magyarokkal való esetleges rokonságát sem magam vetem fel elsőként. A Szent Korona, a Szent Lepel, a Fekete Madonna legendája is ismert lehet akár azoknak is, akik a 2038 első két kötetét olvasták. A reneszánsz zseni, Leonardo da Vinci eltitkolt tettei, Hunyadi Mátyás titokzatos könyvtára, valódi politikai súlya sem feltétlen ismeretlen K.T. Zelenay művelt olvasói előtt. Talán sokakban megfogalmazódott az is, nem véletlenül állítja még Kölcsey Himnusza, a magyar nép olyanért is bűnhődött a múltban, amit még el sem követett. A 2038 – Jézus második életében egy elképzelt, de nagyon is lehetséges vatikáni titkos társaság nyomába eredve érthetjük meg igazán történelmünket, jelenünket és talán a jövőnket is, mindezt persze a múltba visszatekintő, párhuzamosan futó történetekkel kiegészítve.

Így válik a 2038 trilógia kerek egésszé: az első kötet gestaként végigmesélte a magyar történelmet, a másodikból kiderülhetett a korona hatalma, a modern világ birtoklására, megismerésére irányuló motivációja, a harmadik pedig minden nyitva maradt kérdésre igyekszik választ lelni, közte a 2038 pontos jelentésére is.

2016 tavaszától pedig jöhetnek a további könyvek. A történelem iránti rajongás örök, de ahogy a múlt, úgy a jövő is izgat, így lesz közte minden bizonnyal néhány utópisztikus is. A cél 2038-ban, hatvan évesen elmondani, termékeny évtizedek állnak mögöttem, és még legalább egy felnőttéválásnyi időre elegendő tervvel és erővel bírjak, így megajándékozva olvasóimat legalább 30-40 kötettel az életem során...


K.T. Zelenay

A Szent Korona végveszélyben alcímet kapó kötet továbbra is a magyar történelem eltitkolt momentumait tárja majd az olvasók elé, de már élve a fikció adta lehetőséggel. A klasszikus krimik, thrillerek világát idéző cselekmény egy-, az egész világot megrázó bünténnyel indul. A Szent Korona egykori amerikai kutatói és utódjai, a CIA, nemzetközi bűnszervezetek, a Vatikán titkos társaságai, és maga az "író" is részesévé válik az egyre csak bonyolódó eseményeknek, amelyeken keresztül újabb titkokra derülhet majd fény múltunkból.

Legendák

AZ UTOLSÓ VACSORA A 2038 KÖNYVEK BIZONYÍTÉKA: LEONARDO ÉS SZENT MARGIT NYOMÁBAN MILÁNÓBAN

Mi köze Szent Margitnak Leonardo da Vincihez, miért lehet Az utolsó vacsora a 2038 könyvek állításainak megdönthetetlen bizonyítéka megannyi már megírt tény és talány után? Ennek jártam utána 2016 márciusának idusán.

A 2038 trilógia kutatómunkájának köszönhetően a világ csodái közül többször láthattam már Rómát, Barcelonát, Montserratot, Firenzét, és persze a magyaroknak még inkább kedves Esztergomot, Budapestet, Visegrádot, Sopront, Veszprémet, Székesfehérvár, Bécset, és a sor még  tucatnyi legendás várossal, helyszínnel bővíthető lenne. Egy azonban kimaradt, Milánó. Pedig két igen fontos tárgyi bizonyíték is itt, a Visconti és a Sforza dinasztiáknak köszönhetően a reneszánsz fellegvárává lett Milánóban leledzik. Aminek nem mellesleg a későbbi századokban további „magyar” vonatkozása is van, hiszen 1861-ig, közel másfél évszázadon át a Habsburgok uralkodtak Milánóban is.

Nem csigáznám tovább az olvasót a történelmi háttérrel. Inkább jöjjön a két beszédes emlék. A 2038 könyvekben részletesen írtam az Ashburnham Codex 2038-ról, Leonardo da Vinci híres kéziratairól, amiket ma már a milánói Ambrosiana könyvtárban őríznek. Jegyzeteiből részletes terveket, vázlatokat ismerhetünk meg világhírű alkotásaiból, számos felfedezését, találmányát írja le bennük. De számunkra a leginkább fontos a fotográfiával, a Szent Lepellel, és egy különleges szerkezettel kapcsolatos kéziratai. Utóbbi egy kondenzátor alaprajzának és egy koronának a látszólagos egyvelege, pedig aki alaposabban ismeri a Szent Korona történetét, hátterét, máris ráismerhet „Őfelségére”.

A 2038 könyvekben, különösen a Jézus második életében számos olyan állítást tettem, ami az első kötetbe, a 2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjaiba még nem kerülhetett bele. Hisz míg az első könyv színtiszta történetíró mű, gesta, addig a két folytatás már inkább a regény műfajába kapaszkodva kalauzolja a soktízezres olvasótábort, és a heti szinte százezerre becsülhető Facebook követőt. A legtöbben őszinte rajongással, köszönettel adóztak a Jézus második élete története előtt, de akadtak, akik blaszfémiával vádoltak meg. Pedig, a könyv egyetlen sorában, betűjében sem kérdőjelezi meg a hitet, hiszen még teológusi, akadémiai körökben sem blődség a történeti Jézust és a bibliai Megváltót külön választani. Tette ezt a világ talán leghíresebb johannitája, így Keresztelő Szent János feltétlen híve, a reneszánsz polihisztor, Leonardo is.

Ő egy olyan korban élt, amikor a nyílt, egyenes beszédért, a kutatómunkák dokumentálásáért nem csak „blaszfémiával” vádolhatják meg az alkotót, de könnyen az inkvizítorok előtt, majd a máglyán is találhatta volna magát, így a parányi Vinci faluból származó, félárva zseni a sorok között, műalkotásainak rejtett szimbolikájával üzent. Elsősorban a saját korának, de nem lebecsülendően az utókornak is. Nekünk pedig kötelességünk kódolt üzeneteit megfejteni. Még ha sokszor emiatt minket is máglyahalállal fenyegethetnek meg.

Ezzel meg is érkeztünk Az utolsó vacsorához, Leonardo talán leghíresebb mesterművéhez. A Szent Korona végveszélyben és a Jézus második élete kötet nagyban ennek a freskónak köszönhető. Oly inspirálóan hatott, hogy óhatatlanul is egyre mélyebbre ástam magam Leonardo da Vinci „alternatív” életrajzában. Felfedezve benne számos magyar vonatkozást. A 2038 könyvekben is megírtam, nem csak a levegőbe beszélt, amikor Hunyadi Mátyást a kor legnagyobb uralkodójának tartotta, hanem személyes ismeretsége révén, így járhatott a visegrádi királyi udvarban is. A Szent Lepel, a Szent Korona „rokonsága” is általa kezdett „érdekelni”. Általa juthattam el a több százra tehető apokrif iratok megismeréséhez, majd tanulmányozásához. Felfedezve így azt, hogy a négy-, egymásra igencsak hasonlító kanonizált evangéliumon túl további 33 létezéséről tudunk, és ezek közül számos ma is kutatható, olvasható, közte Mária evangéliuma is. Amit pont a magyar millenium évében, 1896-ban fedeztek fel Kairóban. Ebben A 12 apostol szerepe, közte a legendás Utolsó vacsora története is egészen más megvilágítást nyer.

A gnosztikus evangéliumokból egy egészen másik „történeti Jézus” életrajz körvonalazódik. Már a Képes Krónika is Noéig vezeti vissza a magyarok eredetét. Egyes felvetések szerint a történeti Jézus pártus herceg lehetett. A pártus birodalom a későbbi frank birodalommal egyenértékű lehetett Jézus korában. A mai Szíria és Törökország területén létezett. A pártusok rokonságban állhattak a szkítákkal, a szkítákat pedig a hunok tartották őseiknek. Azt pedig minden magyar tudja, hogy Attila vére is csörgedezik bennünk. Ugyanakkor mi egy “puffer” ország vagyunk, megannyi telepessel, kétszer-háromszor majdnem teljesen elpusztult őslakossággal (Tatárjárás, török-kor), így olyan, hogy Árpád-vére, csak keveseknek adatik meg.

De a legvégén vissza Milánóba, 1498-ba, amikor is Ludovico Sforza felkérése elkészülhetett a Santa Maria delle Grazie-kolostor refektóriumában az akkor még nem feltétlen a világhírnek ajánlott freskó. Szimbolikáját, üzeneteit most nem részletezném, hisz megtettem ezt a 2038 trilógia együttesen kereken 1600 oldalán.

Ennél egy nekünk magyaroknak talán még fontosabb freskóra hívnám fel a figyelmet, ami alig harminc centire látható Az utolsó vacsora mellett. Leonardo a terem díszítése során nem „csak” Az utolsó vacsorát, hanem Árpád-házi Szent Margitot is megfestette. Akit akkor még „csak” boldogként jelölhetett meg freskója aláírásában, hiszen bár már 1276-ban boldoggá avatták IV. Béla lányát, akiről a 2038 könyvekben szintén fejezetnyi legendát vetettem papírra, de szentté avatására csak 1943. november 19-én kerülhetett sor. Méghozzá húga, a kenyeret rózsává változtató, a szegényeket patronáló Magyországi Szent Erzsébet ünnepnapján.

Leonardo da Vinci fél évezrede tehát nekünk magyaroknak is üzent. Megfejteni száz százalékban talán sosem fogjuk minden gondolatát, de a 2038 könyvek számos állítása nyert tanúbizonyságot a Szent Margit-freskó és Az utolsó vacsora „szomszédságával”...


II. LAJOS KIRÁLY TITOKZATOS HALÁLA: ORVOSSZAKÉRTŐK IGAZOLJÁK A 2038 ÁLLÍTÁSÁT


K.T. Zelenay 2014. áprilisában megjelent első könyvének egyik eltitkolt lapját, széles körben csak idén tavasszal publikált orvosszakértői vélemény is alátamasztani látszik. Az író örömmel fogadta a tudományos értekezést, ami saját-, több mint hét esztendőn át tartó kutatómunkáját igazolja vissza, meg persze az azóta bestsellerré váló 2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai, valamint a folytatás, a Szent Korona végveszélyben jogos sikerét.

Pár hónappal ezelőtt robbant a tudományos bomba a hazai internetes portálokon, II. Lajos titokzatos halála nem úgy, és nem akkor történt, ahogy eddig tanultuk. Minderről K.T. Zelenay a 2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjaiban közel egy évvel korábban már megírta részletes – közel egy évtizeden át tartó kutatómunkájának eredményeire alapuló – hipotézisét.

II. Lajos halálát a történelemtudomány egészen napjainkig a a Mohácsi csata tragikus végkifejletéhez köti, azaz a vert sereggel együtt menekülő magyar király lovával együtt a közeli Csele-katakba fulladt, ám két magyar orvos kétségbe vonja, hogy a csatamező közelében valóban a Jagelló-uralkodó tetemét találták meg és temették el később ünnepélyes körülmények között Fehérváron.

Dr. Nemes István arc-, állcsont- és szájsebész szakorvos, valamint dr. Tolvaj Balázs patológus, igazságügyi orvosszakértő a II. Lajos magyar király (1506–1526) holttestének megtalálása – Az 1926-ban írt igazságügyi orvosszakértői vélemény elemzése és újraértelmezése című tanulmányukban, amelyet az Orvosi Hetilap 2014/12. számában majd 2015 tavaszán több történelmi szaklapban is publikáltak, jóval a 2038 első kötetének kézirat zárása után.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a történettudományban és az iskolai tankönyvekben bevettnek számító verzió – II. Lajos fulladásos halála, megtalálásának és eltemetésének körülményei – a korabeli leírások és a négyszáz évvel később készült igazságügyi orvosszakértői vélemény összevetésével nem állja meg a helyét. Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy II. Lajos úgy távozott el az élők sorából, ahogy Czettrich nyomán Brodarics krónikája leírja, az azonban szinte bizonyos, hogy Czettrich kamarás és Sárffy Ferenc győri várkapitány nem II. Lajos testét ásta ki a csatát követő hetedik héten, valamikor október 13. és 18. között, egy mocsár melletti friss sírdomb alól.

K.T. Zelenay azonban ennél is tovább ment, II. Lajos életének utolsó hónapjait a mohácsi csatától egészen holttestének megtalálásaig rekonstruálta a megtalált levéltári iratok, XVI.- XVII. századi történelmi tematikájú könyvek segítségével. Egy talány tehát tudományos igazolást is nyert, de az igazi világszenzációt a 2015 őszén megjelenő trilógiazáró kötet, a már címével is üzenő Jézus második élete hozhatja meg.

Hogy pontosan mire jutott a kutatásai során II. Lajos halála kapcsán, azt megismerhetjük a 2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjainak vonatkozó részletéből:

A mérlegből szándékosan kihagytuk a királyt. Mert bár a történelemkönyvek többsége arról tesz említést, hogy menekülés közben a Csele-patakban lelte halálát, de kevésbé hihető, ha tudjuk, ez az aprócska, a Dunába ömlő, Mohácstól északra található patak általában alig néhány centis vízzel csörgedezik. Így még a legenda szerinti, nyári záportól megáradt folyama sem lehetett olyan félelmetes, hogy a jó lovas hírében álló II. Lajosnak ez komoly akadályt jelentsen. Belefulladni maximum az ürgék tudtak, nem koronás fők. De akkor mi történhetett?

A másik, már kisebb támogatottságú verzió szerint Szapolyai János tette el láb alól a menekülő királyt. Egész pontosan felbujtója lett egy merényletnek, amelyet öccsére, Györgyre bízott, aki ugye maga is hadvezére volt a magyar hadnak. Nem feltétlen kell ezt szó szerint értelmeznünk. A passzivitás néha nagyobb agresszió, és veszélyesebb a hatása, mint a nyílt, egyenes cselekedetnek. Főképp, hogy utóbbi általában szemből jön, és nem aljas mód hátulról. A nagy kérdés, miért is várakozott mintegy 15 ezer fős seregével tétlenül az erdélyi vajda a döntő ütközet napján Szegeden, alig néhány órányira. És miért nem tett semmit később sem, a vonuló török sereggel szemben. Valószínű, hogy csapata erejét már a közelgő királyválasztásra összpontosította, és még minimális veszteséget sem szeretett volna elkönyvelni, hisz azzal is gyengülhetett volna pozíciója.

A harmadik, és az előzőekhez képest sokkal kevésbé ismert verzió szerint II. Lajos nem a csatában, de nem is egy azt követő merényletben nem vesztette életét. Erre leginkább Brodarics István egy évvel később Krakkóban megjelent - Igaz történet a magyarok és Szulejmán török császár mohácsi ütközetéről – beszámolójából, valamint a csatát vezető szultán athnáméjából derült fény. A szerémi püspök, királyi kancellárként maga is részt vett az ütközetnek, túlélője volt az utókor által vészként aposztrofált eseménysorozatnak. A király halálának nem lehetett szemtanúja, de eltűnésének igen, művében arról ír, miközben fejük felett golyók záporoztak, a királyt és közvetlen védelmezőit egyik percben még tisztán látta, majd a következőben a csatatéren támadt zűrben nyomukat vesztette. Említést tett arról is, hogy Ráskayék nem érhettek vissza időben, így a II. Lajos kimentéséért felelős, három kiváló lovas nem lehetett ott, amikor uralkodójuknak legnagyobb szüksége lehetett rájuk. Feltételezhetőleg, nehéz páncélzatában maga indult el menekülő utat keresni. Hogy okozhatta-e vesztét a megáradt Dunából fakadt ártér? Aligha, ha egészséges volt. A szultán és Giovanni da Burgio pápai nuncius leírásából azt is feltételezni lehet, hogy a király két súlyos sebesülést is szerzett a csatában. Ha ezek erejét szegték, és így zuhant magatehetetlenül a közel méteres pocsolyásba, már akár igaz is lehet a „természetes halál”. Főképp, hogy ezernyi bajtársa vesztette el így ott az életét. Ám a török feljegyzések ellentmondanak ennek, holttestét ugyanis egyetlen szemtanú sem látta. Sőt, Szulejmán naplójában arról írt, hogy a király az esthomály takarásában kiszabadult a vereség hálójából, és nyomtalanul eltűnt. II. Lajost végül csak októberben találták meg, amikor a török elvonulása után visszamentek begyűjteni a halottakat.

Sokan nemes származásának, az Isten által kapott védettségének tudták be, hogy a többi elhunythoz képest teste épen maradt, nem emésztette a halál rothadása. Arca felismerhető volt, többen úgy emlékeztek vissza, mint ha csupán elszenderedett volna, és csak a felmentő sereget várná.

A természet azonban nem képes ilyen csodákra, maximum a Szent Korona, de sokkal inkább valószínű, II. Lajos nem augusztus 29-én, hanem csak jóval később lelte halálát. A király egy ügyes csellel, előbb halottnak tettette magát és befeküdt elhunyt katonái mellé, majd ahogy elült a csata zaja, egy megölt török gúnyáját öltötte magára, így az oszmán táborokon át, könnyedén kijutott a harcmezőről. Buda felé vette az irányt, hogy az ország védelmét ismét a kezébe vehesse, és legalább a székesfővárost megóvja a töröktől. Vesztére azonban, útközben, Dunaszekcsőnél egy maréknyi magyarba ütközött. Akik azonnal lefogták. Hiába magyarázta tökéletes magyarsággal, ki is volna ő, nem hittek neki, és a vár börtönébe vetették. Két napig raboskodott ott, amikor a portyázó törökök egy csapata, útban Buda felé célba vette Dunaszekcsőt. A vár kapitánya eléjük sietett, és cserét ajánlott: ha megkímélik Szekcsőt, átadnak neki egy foglyot. Így lett II. Lajos királyból előbb hadizsákmány, majd elcserélt hadifogoly. A törökök szíves örömest fogadták táborukban, csodaként élték meg, hogy egy társukat kimenekítették az istentelen magyarok karmai közül. Egy-két napig nem is törődtek azzal, miért oly szótlan társuk, és az öröm helyett miért inkább a kétségbeesés ült ki mind jobban az arcára.

Szeptember első napjaiban érték be Szulejmán menetét. Szóvivőt küldtek a szultánhoz, hogy kiszabadított társuk történetét megosszák vele is. A leírás alapján a hadvezérnek gyanúja támadt, és magához kérette. Lajos bár több nyelven beszélt, szerencsétlenségére törökül még véletlenül sem, így hiába próbálta lengyelül elmagyarázni, ő egy-, a ruméliaiakhoz csatlakozott egykori lengyel kisnemes, akinek elege lett a Jagellókból, a magyarokból, Szulejmán átlátott rajta. Arcvonása egy pillanatra sem tévesztette meg, bár azt elsőre nem gondolta, milyen értékes „kincsre” lelt, de azonnal tudta, hogy egy magyar szökevényről, túlélőről van szó. Finom, elegáns mozdulatai alapján azt is sejtette, nemes ember lehet, de hogy a királyt kerítette kézre, csak később derült ki. Ügyesen elhitette Lajossal, hogy bevette a lengyel sztorit, sőt, hősként kezelte udvari katonái előtt, így nem tűnt nekik sem különösnek, miért hív meg saját sátrába egy „idegent”. A magyar uralkodót egy vacsora erejéig megvendégelte, mondván, mesélje el hősies megmenekülésének történetét. Lajos szíve a torkában dobogott, de úgy érezte, ha nem folytatja a színjátékot, és fény derül kilétére, azonnal megölik. Mit sem sejtett a szultán valódi szándékáról. Aki nem sokkal a vacsora előtt pohárnokát hívatta magához, valamit a fülébe súgott, aki mindeközben egyre többet pillantott Lajosra, mind megvetőbb tekintettel.

Szulejmán kitett magáért, a színjátékot tökéletesen élvezve, hatalmas lakomát rendeztetett. Vendégét a legnemesebb italaival kínálta, aki észre sem vette, hogy egyedül neki öntenek abból a kancsóból. Sőt, minden egyes korty után enyhült aggodalma, egyre inkább magabiztosabbnak, oldottabbnak érezte magát. Még az sem tűnt fel neki, hogy a lengyelt előbb latinra, majd magyarra váltotta. A vacsora közepén már fesztelenül mesélte a mohácsi csatát, saját, királyi szemszögéből. Igen, rá se ocsúdott arra, hogy felfedte kilétét. A hahotázó törökök láttán azt gondolta, felettébb szórakoztató társaság lehet, nem pedig egy aljas csel szenvedő alanya. A szultán a pohárnoktól a törökök által oly előszeretettel vallatásra használt „igazmondó szérumot” kérte Lajos italába. A szer egyrészről meglehetősen humánus, hisz fizikai fájdalommal nem jár, ugyanakkor a lélek számára mégis meglehetősen kínzó, legfőképp utólag. Aki iszik, akár csak néhány kortyot is belőle, egyből megered tőle a beszélőkéje. Előbb csak a hangulatát érzi fesztelennek, utóbb pedig a nyelve oldódik meg. Később viszont egyáltalán nem emlékszik, mitől lett oly beszédes egyetlen csapásra. Hatása leginkább a hipnóziséhoz hasonlatos, fogyasztója szinte transzba esve válaszol önként és őszintén, minden feltett kérdésre. Hiába volt koronás fő, korának nagy koponyája a magyar király, a török szérum ellen neki sem volt ellenszere. Néhány felvezető keresztkérdés után csicsergett, mint a madár, a törökök mézes-mázos arcát látva.

Kiderült, hogy az oszmánoknak nem az ő feje kell igazán, sokkal inkább annak fedője. A Szent Korona elrablása volt a céljuk. Ám tudták, önmagában mit sem kezdenek vele, ha nem ismerik titkát. Lajos egy szemrebbenés nélkül árulta el, hogy a koronát azokban a napokban talán épp Budán őrízhették, bár maga sem volt ebben biztos. Titkáról azonban hiába faggatták, még a szer sem nyitotta ki azokat a „kódokat”, amellyel szent tárgyunk rejtjelezte az uralkodó elméjében ezeket az információkat. Csupán annyit hajtogatott: „földöntúli hatalom, de a titkát nem adom, inkább az életemet áldozom”.

Több se kellett a szultánnak, látta, hogy a vallatás innentől hasztalan, a király ottléte számára már inkább terhes, így parancsot adott likvidálására. II. Lajost az egyik udvari testőre ölte meg egyetlen bárdsuhintással, amint az épp a mohácsi vészt, mint hőstörténetet mesélte. Bár már fejét elvesztette, kezével még néhány pillanat erejéig tovább mutogatott, aztán végleg megpihent. Teste az asztalra zuhant, koponyája pedig végiggurulva azon, előbb a padra, majd a sátor alá terített szőnyegre esett. Utolsó útjának Szulejmán bal lába vetett véget. Ha akkoriban ismerték volna a labdarúgást, talán még dekázott is volna vele néhányat. Ezt követően kezébe vette, feje fölé emelte. A magyar király-, előbb vaskesztyűjén, majd a kezén végigcsorgó vérének látványára hadvezérei megvadult oroszlánként üvöltöztök az éjszakába. Lajos fejét egy balzsammal átitatott gyapotba tekerték, egy faládába tették, és a szultáni szerájba vitették. Amely egyet jelentett a hadviselős időszakban a legnagyobb szekérrel, tucatnyi marcona őrével egyetemben.


Szent Kinga Legendája

Tudta-e, hogy IV. Béla lányai közül Kinga is a szentek táborához tartozik? Nevéhez, pontosabban az általa viselt tárgyakhoz több csoda is fűződik. Gyűrűjének legendája a 2038 könyvből derül ki, de íme egy másik kedvcsinálónak: még a Tatárjárás idején, a mongol horda elől menekült apácatársaival együtt. Amikor már az ellenség bűze szinte az orrukat facsarta, és már szélcsendben is érezték gusztustalan leheletüket, mivel oly közel kerültek éjszakai táborhelyeikhez, Lengyelországban, a Pienik-hegységben csodát tett Kinga. Gyönyörű, hosszú haját kibontotta, az így felszabaduló masniját a szél kikapta kezéből, majd hirtelen arra lett figyelmes, hogy a semmiből egy vad, kanyargós folyó született. A fehér szalagból lett folyamon még valahogy átverekedték magukat a tatárok, ám ami ezután történt, a mai napig több földrészen mesélik, itt büszkén, másutt félve. Kinga derékig érő hajkoronáját fésűjével előbb gondosan megigazította frizuráját, majd ébenfekete lovának vágtát parancsolt, hogy az indulás lendületével hajítsa hátra. A sziklás, inkább kies táj mögötte hirtelen egy sűrű, áthatolhatatlan erdővé vált, amely már megálljt parancsolt üldözőinek.


Magyar Anjou Legendárium

Tudta-e, hogy a Magyar Anjou Legendárium,  amelyet Vatikáni Képes Legendáriumként is emlegetnek, egy140 lapból álló nagykönyv, amely a Jézus Krisztus és a szentek életét mesélte el képekben? Közte Szent Lászlóét. A temperával festett, és arannyal díszített rajzokat Károly Róbert és Lokietek Erzsébet megbízásából Hertul mester készítette, a képekhez tartozó aláírásokat pedig  Roberto da Mileto jegyezte le. Napjainkban a világban szétszórva találhatóak lapjai, a legtöbbet, szám szerint 106-ot a római Biblioteca Apostolica Vaticanaban őriznek. Emellett a szentpétervári Ermitázs, a New Yorki: Pierpont Morgan Library, a Berkeleyben található Bancroft Library a párizsi Louvre valamint a washingtoni Metropolitan Museum Library-ban is fellelhető e csodás mű néhány oldala. Amelyek, miután a trónörökös gyerekeknek készültek, bár túl sok szöveggel nem, de annál több képi üzenettel bírtak. Károly Róbert nem csak a Képes Krónikával, hanem a Magyar Anjou Legendáriummal is üzenni akart utódainak. Nem csak a közvetleneknek, hanem a későbbi korok gyermekeinek is…


Csak a Szent Korona

Tudta-e, hogy a Vatikánban, közelebbről is a Szent Péter Székesegyházban egyetlen koronázási ékszernek van csupán emléktáblája? Persze, hogy a Szent Koronának


A Szent Korona és a Kristálykoponyák házassága

Tudta-e, hogy a Szent Korona, és a 12 Kristálykoponya között a XI. század óta feltételezhetően szoros kapcsolat lehet? A pontos miértje is kiderül  a 2038 regényből. De hamarosan születik még néhány poszt a Kristálykoponyákról is ezen az oldalon


Magyar templom Rómában

 Tudta-e, hogy Rómában van egy „magyar templom”? A Santo Stefano Rotondo az örök város egyik legrégebbi bazilikája, egy ókori Mithras-szentély alapjaira épült. A középkorban többször átépítették, 1450-ben a magyar pálos rendnek adományozza Laterán. A Santo Stefano Rotondo magyar nemzeti templom jellegét VI. Pius pápa bullája igazolja, 1776-ban Szent Istvánnak külön kápolnát is emeltet. Ha valaki megnézi a felülnézeti ábrázolását, körvonalai félelmetesen hasonlítanak a Szent Koronára. Nem csoda, hogy bíborossá kreálásakor Mindszenty József is ezt a mitikus templomot vette birtokba, majd száműzetésének római évei alatt is itt élt. Még egy vonatkozás vele kapcsolatban, 1948-ban, pont december 26-án, István napkor tartóztatták le, alig másfél évvel a bíborosi cím elnyerése, és címtemplom választása után…


Botticelli Esztergomban?

A 2038 regény egy újabb döbbenetes tényét tárjuk az olvasók elé: Botticelli talán első műalkotása hol másutt lenne, mint az esztergomi várban...

Alant egy részlet a 2038 regényből, de érdemes a negyedik fejezet egész ide vonatkozó részletét elolvasni, így nem habozni, megrendelni 

http://www.alexandra.hu/scripts/cgi/webshop.cgi/GetBook?BookID=735399

"Tudta-e, hogy az esztergomi vár Fehér tornyában található Studiolójának díszítését Fillippo Lippitől rendelte meg Vitéz János. A kor híres-neves festőiskolájának mestere maga helyett több fiatal tanítványát küldte a Duna partjára, hogy az érsek dolgozószobájának falára tervezett monumentális freskó képében a négy erényt megfessék. Ezek közül egy félénk, még szinte gyerek festőpalánta alkotta a máig legcsodálatosabban ható elemet, a Mértékletességét. A sors egyáltalán nem volt vele mértékletes, a tehetséget két kézzel szórta felé. Sandro Botticelli, a firenzei zseni élete első önálló művét Magyarországon alkotta. Isten akarta így. A jellegzetes ecsetvonások, a fejforma, a javítások mind-mind az itáliai festő géniusz sajátja. Vitéz a studiolón kívül a kor legtökéletesebb csillagvizsgálóját is megépítette. Ennek aprópóján szintén a dolgozószobájába, annak egész pontosan mennyezetére rendelt egy különleges freskót. A Zodiákus ív tökéletesen alkalmas volt arra, hogy rossz idő esetén se kelljen tanulmányait félbe szakítani. De persze cseppet sem csak a csillagos ég vonzotta. Sokkal jobban a Szent Korona, és a hozzá kapcsolható naptárfunkciók részletes megismerése. Könyvtára pedig olyan ritkaságokkal bővült, amelyek híre Rómáig ért."


Prágai titkok Rudolf udvarából

Bécsben járt írónk, a Schratzkrammerben fotózta le a vitatott életű II. Rudolf császári koronázási ékszereit. A 2038-ban (amely közvetlenül a poszt végén lévő linken meg is rendelhető) pedig közel fél fejezet foglalkozik legendáival, közülük az egyik:

"Tudta-e, hogy Kepler és Dee II. Rudolf király prágai udvarában megszállott kutatójává vált a Szent Koronának? Egyes felvetések szerint az alkimista tudósok titkos nyelven íródott jegyzetei a mai napig fellelhetőek az Oxfordi Egyetem könyvtárában. Amelyekből az is kiolvasható, hogyan teremtettek egy titkos recept révén agyagból és vérből “mesterséges” életet, ahogy erről szól Gólem legendája is. Kepler matematikusi zsenialitása révén rájött, hogy a Szent Korona szerkezete, felépítése egyáltalán nem véletlen, hasonlóságot, sőt, szinte milliméterre pontos egyezést vélt felfedezni az egyiptomi piramisok, és az akkoriban még sokkal kevésbé ismert Stonehenge között. Mindegyikükről azt tartják csillagászati, asztrológusi körökben, hogy csillagtérképekként, egyfajta asztrológiai jósdaként szolgálnak.


III. Béla és a magyar írásbeliség

Ismét egy tény III. Béla korából: tudta-e, hogy az ő idejére eredeztethető legrégebbi, összefüggő magyar írásos emlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés? Továbbá ő volt, aki először számba vette az addigi magyar történelmet: felkérte Anonymust, hogy „A magyarok viselt dolgairól” írjon egy krónikát. Ez lett a Gesta Hungarorum. Amelyet 1283-ban Kézai Simon átdolgozott. A 2038 könyv számos történetének is alapanyagául szolgál, hisz ezernyi rejtélyt bírtak el vaskos lapjai.


Szent István trónszéke

udta-e, hogy a Pannonhalmi Főapátság épületében található befalazva Szent István fa trónszéke, amelyhez egy legenda is kapcsolódik: mely szerint aki egyenes derékkal, hátát a támlához teljesen hozzáillesztve képes úgy megülni, hogy mindkét lába teljesen a talajon áll, kiérdemli az uralkodást. Ugye ismerős az “egyenes derék”, és a “két lábbal a földön” a közmondásainkból?!


István király és a Szent Lándzsa

Tudta-e, hogy Szent István nászajándékba kapta Ottótól annak a a Szent Lándzsának egy ereklyéjét, amely az előtte lévő évezredben többek között a nagy hun király, Attila végzetét is okozta, később pedig Luxemburgi Zsigmond helyezett vissza a német-római császárok beavatási szertartásrendjébe? A Longinus-lándzsájaként is ismert fegyverrel szúrta meg egy római legionárius a keresztre feszített Jézust. Később ez a tárgy a XX. század legelborultabb elméjének is „ihletet” adott, olyannyira, hogy a világhatalmi törekvéseinek egyik lehetséges eszközeként tekintett rá. Hitler alig negyedórával élte túl a Szent Lándzsa szövetséges kézre való jutását 1945-ben… Ma Bécsben, a Hofburgban őrzik…


Ezer vagy többezer év?

 Tudta-e, hogy egyes felvetések szerint a magyar történelem sokkal korábbra nyúlik, mint a Honfoglalás, és valójában nem Székesfehérvár, hanem egy sokkal ősibb város, Sicambria volt a valódi koronázó székhely? Ez pedig valahol a Pilisben, a Holdvilág-árok környékén, Budakalász térségében található. Ha ez igaz, az egész történelemkönyvünket írhatnánk újra… Főképp, hogy Sicambriát a nagy hun király, Attila alapíthatta, és később Nagy Károly elfoglalta, így a Frank Birodalom része is volt. Majd ezt kereste fel Árpád-vezér a hazatéréskor


Majdnem magyar pápa

Tudta-e, hogy Bakócz Tamás személyében 1513-ban „majdnem” magyar pápa ült Szent Péter trónjára, ám egy Medici, X. Leó ebben végül megakadályozta. Ám így is együtt dolgozott még II. Gyula pápa idején Raffaellóval, ő irányította a híres Stanzák elkészítését, de a Sixtus-kápolna díszítésének megtervezése, kivitelezése is a nevéhez fűződik. De Michaelangelo-val a Szent Péter-székesegyház alapkövének lerakása után is dolgoztak együtt már korábban. Nevéhez fűződik a híres Bakócz-kápolna, amelyet több ezer darabra vágtak szét, hogy a mai Esztergomi Bazilika egyik oldalkápolnájaként, mintegy 500 méterre eredeti helyétől újra eredeti pompájában szolgálja a híveket. Amely egyben az egykori esztergomi érsek temetkezési helye is, és számos szimbolikát (sokak szerint kódolt üzeneteket) hordoz magán?


A Szent Lándzsa és a magyarok

Tudta-e, hogy Szent István nászajándékba kapta Ottótól annak a a Szent Lándzsának egy ereklyéjét, amely az előtte lévő évezredben többek között a nagy hun király, Attila végzetét is okozta, később pedig Luxemburgi Zsigmond helyezett vissza a német-római császárok beavatási szertartásrendjébe? A Longinus-lándzsájaként is ismert fegyverrel szúrta meg egy római legionárius a keresztre feszített Jézust. Később ez a tárgy a XX. század legelborultabb elméjének is „ihletet” adott, olyannyira, hogy a világhatalmi törekvéseinek egyik lehetséges eszközeként tekintett rá. Hitler alig negyedórával élte túl a Szent Lándzsa szövetséges kézre való jutását 1945-ben… Ma Bécsben, a Hofburgban őrzik…


I. Ferenc és a történelemhamisítás

Tudta-e, hogy I Ferenc királyunk mindent megtett a magyar történelemkutatás-, még inkább tanítás megmásításáért? Ebben számos kortárs tudóst, így többek között Kazinczy Ferencet is segítségül hívta, akinek javaslatára az addig tanított “Hazatérés” helyett “magyarította” őstörténetünk és államalapításunk határán álló történelmi korszakunk nevét “Honfoglalásra”? Így érdemes a magyar történelmet az 1800-as évek előtt keletkezett írásos emlékekből vizsgálni, például az I. Lajos királyunk által elkezdett Képes Krónikából, vagy még inkább  közel fél évszázaddal korábbi Magyar Anjou-legendáriumból, mert előbbit a XVI. századtól Bécsben őrízték, és csak 1932-ben szolgáltatták vissza, így pedig hamisítatlanságára nincs garancia. Utóbbit viszont talán érintetlenül őrzi a Vatikáni Könyvtár, igaz 140 eredeti lapjából csak 106-ot...


A Szent Korona és a titokzatos energia

Tudta-e, hogy kutatók alapos, évtizedes vizsgálódás alapján arra jutottak, hogy a magyar korona amolyan kondenzátor? Felépítése alapján alkalmas arra, hogy valamiféle energiát felvegyen, tároljon, illetve azt átadja viselőjének. Nem fizikai, hanem szakrális szempontból támasztja ezt alá a koronázás szigorú menete, a viselt öltözéken át a beavatottak köre, a ceremoniális szokásokig bezárólag minden.


A Szent Korona szerepe

Tudta-e, hogy a Szent Korona egyedülálló a világon, és valódi világi hatalommal bír?


Mátyás király és Drakula

Tudta-e, hogy Mátyás király Drakulával harcolt?


A Szent Korona végveszélyben alcímet kapó kötet továbbra is a magyar történelem eltitkolt momentumait tárja majd az olvasók elé, de már élve a fikció adta lehetőséggel. A klasszikus krimik, thrillerek világát idéző cselekmény egy-, az egész világot megrázó bünténnyel indul. A Szent Korona egykori amerikai kutatói és utódjai, a CIA, nemzetközi bűnszervezetek, a Vatikán titkos társaságai, és maga az "író" is részesévé válik az egyre csak bonyolódó eseményeknek, amelyeken keresztül újabb titkokra derülhet majd fény múltunkból.

Események

K.T. Zelenay Budapesten
2015-06-06 08:00:20

A nagysikerű bécsi író-olvasó összejövetelt követően végre Budapesten is találkozhat K.T. Zelenay-val, a 2038 könyvek szerzőjével. Aki művész barátjaival, Patkó Béla - Kiki - énekessel és Várkonyi Attila Dominique lemezlovassal, rádiós műsorvezetővel beszélget az este során. A budapesti nyugati téri Alexandra Könypalotában aznap 18 órától a 2038 könyvek 25 százalékos kedvezménnyel lesznek kaphatóak

Jelezze itt ön is részvételi szándékát
A Szent Korona végszeszélyben - országszerte kapható
2015-02-02 19:40:38

ORSZÁGSZERTE KAPHATÓ A 2038 - AVAGY A MAGYAR TÖRTÉNELEM ELTITKOLT LAPJAI (KATTINTS A NEVEKRE)


A LISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL, ÉS A HELYI RAKTÁRKÉSZLET FÜGGVÉNYE, HOGY PONTOSAN HOL ELÉRHETŐ ÉPPEN, ÍGY A LENTI ADATOK TERMÉSZETESEN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

ALEXANDRA (79 ÜZLET)

ALEXANDRA KÖNYVESHÁZ, PÁRIZSI NAGYÁRUHÁZ 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 39.

ALEXANDRA KÖNYVESHÁZ 1075 BUDAPEST, KÁROLY KÖRÚT 3/C.

ALEXANDRA KÖNYVESHÁZ 1055 BUDAPEST, NYUGATI TÉR 7.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, CORVIN PLAZA 1082 BUDAPEST, KISFALUDY UTCA 32-38.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, CSEPEL PLAZA 1214 BUDAPEST, II. RÁKÓCZI F. ÚT 154-170.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, CSILLAGVÁR 1039 BUDAPEST, RÁKÓCZI UTCA 36.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, DUNA PLAZA 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 178.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, EUROCENTER ÓBUDA 1032 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 154.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, LURDY HÁZ 1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 12-14.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, MOM PARK 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS ÚT 53.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ UTCA 2-6.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, ÚJHEGY BEVÁSÁRLÓUDVAR 1103 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT 99.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 2660 BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 25.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, BALATONBOGLÁR TESCO 8630 BALATONBOGLÁR, KLAPKA UTCA 30.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, TESCO MARINA CENTER 8230 BALATONFÜRED, SZÉCHENYI UTCA 55.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7570 BARCS, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 101/2. 

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, CSABA CENTER 5600 BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY ÚT 37-43.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, BONYHÁD TESCO 7150 BONYHÁD, VÖLGYSÉG UTCA 8.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, DEBRECEN PLAZA 4026 DEBRECEN, PÉTERFIA UTCA 18.

ALEXANDRA KÖNYVESHÁZ 4024 DEBRECEN, PIAC UTCA 34-36.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, DOMBÓVÁR TESCO 7200 DOMBÓVÁR, KÖZTÁRSASÁG UTCA 7.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 2600 DUNAÚJVÁROS, VASMŰ U. 23.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 12.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, ESZTERGOM TESCO 2500 ESZTERGOM, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 30.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, ÉRD TESCO 2030 ÉRD, BUDAFOKI ÚT 2-4.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, ÁRKÁD GYŐR 9027 GYŐR, BUDAI UTCA 1.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, GYŐR PLAZA 9024 GYŐR, VASVÁRI PÁL UTCA 1/A.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 9021 GYŐR, BAROSS G. U. 6.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, GYULA TESCO 5700 GYULA, CSABAI UTCA 3.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, HAJDÚSZOBOSZLÓ TESCO 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, KABAI ÚTFÉL 0228/2. HRSZ

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 23.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TESCO 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, HÓDTÓ UTCA 17-19.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 6300 KALOCSA, GRŐSZ JÓZSEF UTCA 1.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7400 KAPOSVÁR, FŐ UTCA 22.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 10-12.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 8360 KESZTHELY, BERCSÉNYI UTCA 65/A.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, ALPHAPARK KESZTHELY 8360 KESZTHELY, FRECH MIKLÓS UTCA 2-4.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, MISKOLC PLAZA 3525 MISKOLC, SZENTPÁLI UTCA 2-6.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 3525 MISKOLC, SZÉCHENYI ÚT 33.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, MISKOLC TESCO 3508 MISKOLC, MÉSZTELEPI UTCA 1/A.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7700 MOHÁCS, SZABADSÁG UTCA 26.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, MOHÁCS TESCO 7700 MOHÁCS, PÉCSI ÚT 61.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, RÉGI VÁMHÁZ TÉR 8.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, KANIZSA PLAZA 8800 NAGYKANIZSA, EURÓPA TANÁCS UTCA 2.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, NYÍR PLAZA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZEGFŰ UTCA 75.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 4400 NYÍREGYHÁZA, ZRÍNYI ILONA U. 3-5.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7030 PAKS, KISHEGYI UTCA 48.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, ÁRKÁD PÉCS 7622 PÉCS, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 11.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, PÉCS PLAZA 7632 PÉCS, MEGYERI ÚT 76.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 3100 SALGÓTARJÁN, MÉRLEG UTCA 7.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7800 SIKLÓS, FELSZABADULÁS ÚT 23.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, SIÓ PLAZA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 6.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, SOPRON PLAZA 9400 SOPRON, LACKNER KRISTÓF UTCA 35.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 9400 SOPRON, VÁRKERÜLET 104.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, SOPRON TESCO 9400 SOPRON, IPAR KRT. 30.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, ÁRKÁD SZEGED 6724 SZEGED, LONDONI KRT. 3.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, SZEGED PLAZA 6724 SZEGED, KOSSUTH LAJOS SGT. 119.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 6720 SZEGED, KÁRÁSZ UTCA 5.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT, MÓRAVÁROS TESCO 6729 SZEGED, SZABADKAI UTCA 7.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7100 SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 10.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 7100 SZEKSZÁRD, KÖLCSEY LTP. 2.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KORONÁZÓ TÉR 5.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, ALBA PLAZA 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PALOTAI UTCA 1-3.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 5000 SZOLNOK, BOLDOG SÁNDOR KRT. 1.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, SAVARIA PLAZA 9700 SZOMBATHELY, KÖRMENDI ÚT 52-54.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 9700 SZOMBATHELY, MÁRTÍROK TERE 1.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 20/A.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 3580 TISZAÚJVÁROS, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 13.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, BALATON PLAZA 8200 VESZPRÉM, BUDAPESTI ÚT 20-28.

ALEXANDRA KÖNYVESBOLT 8200 VESZPRÉM, CSERHÁT LAKÓTELEP 7.

ALEXANDRA KÖNYVÁRUHÁZ, ZALA PLAZA 8900 ZALAEGERSZEG, STADION ÚT 5.

LBRI


BUDAPEST V. KERÜLET

LIBRI ANTIKVÁRIUM

STÚDIUM KÖNYVESBOLT

BUDAPEST VI. KERÜLET

WESTEND KÖNYVESBOLT

BUDAPEST VII. KERÜLET

LIBRI KÖNYVPALOTA

BUDAPEST VIII. KERÜLET

ARÉNA KÖNYVÁRUHÁZ

CORVIN KÖNYVESBOLT

BUDAPEST X. KERÜLET

ÁRKÁD KÖNYVÁRUHÁZ I. EMELET

ÁRKÁD KÖNYVESBOLT ALULJÁRÓ SZINT

BUDAPEST XI. KERÜLET

ALLEE KÖNYVÁRUHÁZ

BUDAPEST XIII. KERÜLET

DUNA PLAZA KÖNYVESBOLT

BUDAPEST XIV. KERÜLET

SUGÁR KÖNYVESBOLT

BUDAPEST XV. KERÜLET

PÓLUS CENTER KÖNYVESBOLT

BUDAPEST XIX. KERÜLET

EUROPARK KÖNYVESBOLT

KÖKI TERMINÁL KÖNYVÁRUHÁZ

BUDAPEST XXI. KERÜLET

CSEPEL PLAZA KÖNYVESBOLT

BUDAPEST XXII. KERÜLET

LIBRI CAMPONA KÖNYVÁRUHÁZ

VIDÉK

BUDAÖRS KÖNYVÁRUHÁZ

DEBRECEN FÓRUM KÖNYVÁRUHÁZ

DUNAÚJVÁROS KÖNYVESBOLT

EGER KÖNYVESBOLT

KAPOSVÁR KÖNYVESBOLT

KECSKEMÉT KÖNYVESBOLT

LIBRI MALOM KÖNYVÁRUHÁZ

MISKOLC KÖNYVESBOLT

NAGYKANIZSA KÖNYVESBOLT

NYÍREGYHÁZA KORZÓ KÖNYVESBOLT

PÉCS KÖNYVESBOLT

SZEGED KÖNYVESBOLT

SZÉKESFEHÉRVÁR KÖNYVESBOLT

SZOLNOK KÖNYVESBOLT

TATABÁNYA KÖNYVESBOLT

VESZPRÉM KÖNYVESBOLT


LÍRA (33 ÜZLET)

BUDAPEST, BUY-WAY LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

BUDAPEST, ERZSÉBET ÜZLETHÁZ LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

BUDAPEST, EUROPARK LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

BUDAPEST, FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZ 

BUDAPEST, HEGYVIDÉK KÖZPONT LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

BUDAPEST, RÉCSEI KÖNYVÁRUHÁZ ÉS MÛSZAKI ANTIKVÁRIUM

BUDAPEST, RÓZSAKERT LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ 

BUDAPEST, ÚJ BUDA CENTER LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

DIÓSD, INTERSPAR LÍRA KÖNYVESBOLT

DUNAKESZI, BUY-WAY LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

EGER, MAGVETÕ KÖNYVESBOLT

GYÕR, INTERSPAR LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

GYÕR, LÍRA KÖNYVESBOLT

GYÖNGYÖS, ADY KÖNYVESBOLT

GYÖNGYÖS, GYÖNGYHÁZ LÍRA KÖNYVESBOLT

GÖDÖLLÕ, REGE KÖNYVESBOLT

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, FAMILY CENTER LÍRA KÖNYVESBOLT

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, PETÕFI KÖNYVESBOLT

KECSKEMÉT, LÍRA KÖNYV- ÉS ZENESZALON

KISKUNFÉLEGYHÁZA, ARÉNA KÖNYV- ÉS ZENESZALON

KISKUNHALAS, LÍRA KÖNYVESBOLT

MÁTÉSZALKA, NOVELLA KÖNYVESBOLT 

MONOR, KENDERES KÖNYVESBOLT

NAGYKÕRÖS, ARANY JÁNOS KÖNYV- ÉS HANGLEMEZBOLT 

NYÍREGYHÁZA, LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

NYÍREGYHÁZA, TANÁRUDA KÖNYVCENTRUM 

OROSHÁZA, LÍRA KÖNYVESBOLT 

SOPRON, ALPHAPARK LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ

SZEGED, FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZ 

SZENTES, BABILON KÖNYVESHÁZ

SZOMBATHELY, LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ 

VÁC, DEÁK KÖNYVESBOLT 

VECSÉS, MARKET CENTRAL LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ


ANIMA:BUDAPEST

ANIMA - MAMMUT

II. KERÜLET, LÖVŐHÁZ UTCA 2-6.

FÖLDSZINT 13-15.

TELEFON: 06-70-370-8760

NYITVA: HÉTFŐ-SZOMBAT: 10-20, VASÁRNAP: 10-18

BOLTVEZETŐ: FÜLE BOGLÁRKA

TÉRKÉP >>

ANIMA - SZÉLL KÁLMÁN METRÓ

II. KERÜLET, SZÉLL KÁLMÁN TÉRI METRÓKIJÁRAT

TELEFON: 06-70-370-8756

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 9-18

BOLTVEZETŐ: SZABÓ ILDIKÓ

TÉRKÉP >>

ANIMA - SZÉLL KÁLMÁN PAVILON

II. KERÜLET, SZÉLL KÁLMÁN TÉR, 18-AS VILLAMOS MEGÁLLÓ

TELEFON: 06-70-370-8759

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-19, SZOMBAT: 8-18, VASÁRNAP: 8-16

BOLTVEZETŐ: HATHÁZI ATTILA

TÉRKÉP >>


ANIMA - FERENCZIEK BAZÁRA

V. KERÜLET, FERENCIEK TERE 7-8. (BENT AZ UDVARBAN)

06-70-370-8768

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 9-18, SZOMBAT: 9-13

BOLTVEZETŐ: CSERNÁK MELINDA


TÉRKÉP >>

 ANIMA - ARANY

V. KERÜLET, ARANY JÁNOS UTCAI METRÓÁLLOMÁS

TELEFON: 06-70-370-8763

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-19

BOLTVEZETŐ: SZOKOLAY DOMOKOS

TÉRKÉP >>

ANIMA - NÉPSZÍNHÁZ

VIII. KERÜLET, NÉPSZÍNHÁZ UTCA 17.

TELEFON: 06-70-370-8795

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 8-19, SZOMBAT: 9-14

BOLTVEZETŐ: DEÁK ÁGNES

TÉRKÉP >>

ANIMA - ECSERI KÖNYVPAVILON

IX. KERÜLET, ECSERI ÚTI METRÓÁLLOMÁS

TELEFON: 06-70-370-8751

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK: 9-18

BOLTVEZETŐ: SZABÓ ANDREA

TÉRKÉP >>

ANIMA - SAVOYA PARK

XI. KERÜLET, HUNYADI JÁNOS UTCA 19.

TELEFON: 06-70-370-8762

NYITVA: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-20:30 VASÁRNAP: 9-18

BOLTVEZETŐ: DOBOS ATTILA

TÉRKÉP >>

ANIMA - MOM PARK

XII. KERÜLET, ALKOTÁS UTCA 53.

ALSÓ SZINT 1.8

TELEFON: 06-70-370-8761

NYITVA: HÉTFŐ-SZOMBAT: 10-20, VASÁRNAP: 10-18

BOLTVEZETŐ: NAGY LAJOS

TÉRKÉP >>

GYŐR

ANIMA KÖNYVESBOLT - ÁRKÁD (GYŐR)

ÁRKÁD ÜZLETHÁZ

9021 GYŐR, BUDAI ÚT 1.

TELEFON: 06-70-370-8893

NYITVA: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-20, VASÁRNAP: 10-18

BOLTVEZETŐ: HÉRICS KATALIN

TÉRKÉP >>
Január 21. - a megjelenés dátuma
2015-01-14 23:49:32

2015.január 21-én kerül a boltokba A Szent Korona végveszélyben. Elsőként az Alxeandra üzleteiben lesz kapható a 2038 folytatása, a Libri, Líra, Anima áruházaiba pedig néhány napot követően.K.T Zelenay a Juventus Rádióban
2014-07-04 19:59:42

Július 6-án vasárnap 18-19 óra között Várkonyi Attila kérdezi K.T. Zelenayt a Juventus Rádió Sztársáv című műsorában a 2038-ról. Író-olvasó találkozó Bécs
2014-06-16 09:44:35


2014. június 26-án, 16 órától Bécsben, az Ilona Stüberl magyar étteremben lesz K.T. Zelenay első, határon túli író-olvasó találkozója a 2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai könyv kapcsán! Várunk mindenkit szeretettel!

A cím: Bräunerstrasse 2,  A-1010 Wien

További részletek a Facebook oldalunkonK.T. Zelenay a FIXHD TV-ben
2014-05-11 22:53:21

K.T. Zelenay 2014.05.12-én, hétfőn, 19 órától a FIXHD TV vendége lesz, a műsort élőben az alábbi linken nézhető:
http://fixhd.tvK.T. Zelenay a Class FM-en
2014-05-05 10:43:12

Az elmúlt napokban K.T. Zelenay a Class Fm két műsorában is vendégeskedett, ezeket az alábbi linkekről tudja visszahallgatni:

Class Kultúra: http://classfm.hu/egycikk.php?cikkid=3371


First Class: http://classfm.hu/egycikk.php?cikkid=3427


Valamint Marosi Antallal is beszélgetett a T Rádióban: http://www.tradio.hu/listen.php?file=2304Ma 22 órától Class Kultúra
2014-04-22 14:55:52


A Class Kultúrában kedden este tíztől Szani Roland Kalmár Tibor látja vendégül. Az újságíró és médiaszakember azonban mint író jelenik meg a műsorban. A szerző (K.T. Zelenay) eredetileg régésznek készült, de végül egészen más területen kötött ki. Az elmúlt másfél évtizedben különböző munkakörökben és pozíciókban rádió- és tévécsatornáknál, valamint online vezetőként dolgozott. Gyermekkori álmát váltotta valóra a 2038 -- avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai című könyvvel, amelynek második, teljesen fikciós folytatása a tervek szerint még idén megjelenik.

Kattints ide a felvezető videóért2038 történetíró pályázat
2014-04-13 23:48:09

Szeretnél kézhez kapni egy dedikált példányt a 2038-ból?

Talán neked is vannak titkaid, legendáid, amelyeket megosztanál a nagyvilággal?

Írd meg nekünk családod, településed, közösséged, iskolád, munkahelyed, országod, stb. saját eltitkolt vagy kevésbé közismert történetét, mítoszát, és tiéd lehet a 2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai K.T. Zelenay által dedikált példánya!

A történeteket az info@2038akonyv.hu e-mail címre várjuk

A pályázat határideje: 2014. május 12., éjfél. A sorsoláson a határidőig beérkezett pályaművek vesznek részt, amelyek beküldői között a 2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai egy, a szerző által dedikált példányát sorsoljuk ki.

A pályaművek beküldői pályaművük beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2038 Facebook felületén, vagy a hivatalos weboldalon a pályázatokat a szervező közzé tegye. Kivételt jelent ez alól, ha a pályázó külön jelzi a beküldéskor, hogy nem járul hozzá a közzétételhez.Országszerte kapható a 2038
2014-04-09 14:32:40

ORSZÁGSZERTE KAPHATÓ A 2038 - AVAGY A MAGYAR TÖRTÉNELEM ELTITKOLT LAPJAI (KATTINTS A NEVEKRE)


A LISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL, ÉS A HELYI RAKTÁRKÉSZLET FÜGGVÉNYE, HOGY PONTOSAN HOL ELÉRHETŐ ÉPPEN, ÍGY A LENTI ADATOK TERMÉSZETESEN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

ALEXANDRA (79 ÜZLET)

Alexandra Könyvesház, Párizsi Nagyáruház 1061 Budapest, Andrássy út 39.

Alexandra Könyvesház 1075 Budapest, Károly körút 3/C.

Alexandra Könyvesház 1055 Budapest, Nyugati tér 7.

Alexandra Könyváruház, Corvin Plaza 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32-38.

Alexandra Könyváruház, Csepel Plaza 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 154-170.

Alexandra Könyváruház, Csillagvár 1039 Budapest, Rákóczi utca 36.

Alexandra Könyváruház, Duna Plaza 1138 Budapest, Váci út 178.

Alexandra Könyváruház, EuroCenter Óbuda 1032 Budapest, Bécsi út 154.

Alexandra Könyváruház, Lurdy Ház 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Alexandra Könyváruház, MOM Park 1123 Budapest, Alkotás út 53.

Alexandra Könyváruház, Mammut Bevásárlóközpont 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

Alexandra Könyváruház, Újhegy Bevásárlóudvar 1103 Budapest, Gyömrői út 99.

Alexandra Könyvesbolt 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 25.

Alexandra Könyvesbolt, Balatonboglár Tesco 8630 Balatonboglár, Klapka utca 30.

Alexandra Könyvesbolt, Tesco Marina Center 8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 55.

Alexandra Könyvesbolt 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 101/2. 

Alexandra Könyváruház, Csaba Center 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

Alexandra Könyvesbolt, Bonyhád Tesco 7150 Bonyhád, Völgység utca 8.

Alexandra Könyváruház, Debrecen Plaza 4026 Debrecen, Péterfia utca 18.

Alexandra Könyvesház 4024 Debrecen, Piac utca 34-36.

Alexandra Könyvesbolt, Dombóvár Tesco 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 7.

Alexandra Könyvesbolt 2600 Dunaújváros, Vasmű u. 23.

Alexandra Könyvesbolt 3300 Eger, Széchenyi út 12.

Alexandra Könyvesbolt, Esztergom Tesco 2500 Esztergom, Mátyás király utca 30.

Alexandra Könyvesbolt, Érd Tesco 2030 Érd, Budafoki út 2-4.

Alexandra Könyváruház, Árkád Győr 9027 Győr, Budai utca 1.

Alexandra Könyváruház, Győr Plaza 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/A.

Alexandra Könyvesbolt 9021 Győr, Baross G. u. 6.

Alexandra Könyvesbolt, Gyula Tesco 5700 Gyula, Csabai utca 3.

Alexandra Könyvesbolt, Hajdúszoboszló Tesco 4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0228/2. hrsz

Alexandra Könyvesbolt 3000 Hatvan, Kossuth tér 23.

Alexandra Könyvesbolt, Hódmezővásárhely Tesco 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó utca 17-19.

Alexandra Könyvesbolt 6300 Kalocsa, Grősz József utca 1.

Alexandra Könyvesbolt 7400 Kaposvár, Fő utca 22.

Alexandra Könyvesbolt 6000 Kecskemét, Rákóczi út 10-12.

Alexandra Könyvesbolt 8360 Keszthely, Bercsényi utca 65/A.

Alexandra Könyvesbolt, Alphapark Keszthely 8360 Keszthely, Frech Miklós utca 2-4.

Alexandra Könyváruház, Miskolc Plaza 3525 Miskolc, Szentpáli utca 2-6.

Alexandra Könyvesbolt 3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Alexandra Könyvesbolt, Miskolc Tesco 3508 Miskolc, Mésztelepi utca 1/A.

Alexandra Könyvesbolt 7700 Mohács, Szabadság utca 26.

Alexandra Könyvesbolt, Mohács Tesco 7700 Mohács, Pécsi út 61.

Alexandra Könyvesbolt 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 8.

Alexandra Könyváruház, Kanizsa Plaza 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács utca 2.

Alexandra Könyváruház, Nyír Plaza 4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 75.

Alexandra Könyvesbolt 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3-5.

Alexandra Könyvesbolt 7030 Paks, Kishegyi utca 48.

Alexandra Könyváruház, Árkád Pécs 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.

Alexandra Könyváruház, Pécs Plaza 7632 Pécs, Megyeri út 76.

Alexandra Könyvesbolt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Alexandra Könyvesbolt 3100 Salgótarján, Mérleg utca 7.

Alexandra Könyvesbolt 7800 Siklós, Felszabadulás út 23.

Alexandra Könyváruház, Sió Plaza 8600 Siófok, Fő tér 6.

Alexandra Könyváruház, Sopron Plaza 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 35.

Alexandra Könyvesbolt 9400 Sopron, Várkerület 104.

Alexandra Könyvesbolt, Sopron Tesco 9400 Sopron, Ipar krt. 30.

Alexandra Könyváruház, Árkád Szeged 6724 Szeged, Londoni krt. 3.

Alexandra Könyváruház, Szeged Plaza 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.

Alexandra Könyvesbolt 6720 Szeged, Kárász utca 5.

Alexandra Könyvesbolt, Móraváros Tesco 6729 Szeged, Szabadkai utca 7.

Alexandra Könyvesbolt 7100 Szekszárd, Garay tér 10.

Alexandra Könyvesbolt 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 2.

Alexandra Könyváruház 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 5.

Alexandra Könyváruház, Alba Plaza 8000 Székesfehérvár, Palotai utca 1-3.

Alexandra Könyvesbolt 5000 Szolnok, Boldog Sándor krt. 1.

Alexandra Könyváruház, Savaria Plaza 9700 Szombathely, Körmendi út 52-54.

Alexandra Könyvesbolt 9700 Szombathely, Mártírok tere 1.

Alexandra Könyvesbolt 2800 Tatabánya, Fő tér 20/A.

Alexandra Könyvesbolt 3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 13.

Alexandra Könyváruház, Balaton Plaza 8200 Veszprém, Budapesti út 20-28.

Alexandra Könyvesbolt 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7.

Alexandra Könyváruház, Zala Plaza 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 5.

Lbri


Budapest V. kerület

Libri Antikvárium

Stúdium Könyvesbolt

Budapest VI. kerület

WestEnd Könyvesbolt

Budapest VII. kerület

Libri Könyvpalota

Budapest VIII. kerület

Aréna Könyváruház

Corvin Könyvesbolt

Budapest X. kerület

Árkád Könyváruház I. emelet

Árkád Könyvesbolt aluljáró szint

Budapest XI. kerület

Allee Könyváruház

Budapest XIII. kerület

Duna Plaza Könyvesbolt

Budapest XIV. kerület

Sugár Könyvesbolt

Budapest XV. kerület

Pólus Center Könyvesbolt

Budapest XIX. kerület

Europark Könyvesbolt

KÖKI Terminál Könyváruház

Budapest XXI. kerület

Csepel Plaza Könyvesbolt

Budapest XXII. kerület

Libri Campona Könyváruház

Vidék

Budaörs Könyváruház

Debrecen Fórum Könyváruház

Dunaújváros Könyvesbolt

Eger Könyvesbolt

Kaposvár Könyvesbolt

Kecskemét Könyvesbolt

Libri Malom Könyváruház

Miskolc Könyvesbolt

Nagykanizsa Könyvesbolt

Nyíregyháza Korzó Könyvesbolt

Pécs Könyvesbolt

Szeged Könyvesbolt

Székesfehérvár Könyvesbolt

Szolnok Könyvesbolt

Tatabánya Könyvesbolt

Veszprém Könyvesbolt


Líra (33 üzlet)

Budapest, Buy-Way Líra Könyváruház

Budapest, Erzsébet Üzletház Líra Könyváruház

Budapest, Europark Líra Könyváruház

Budapest, Fókusz Könyváruház 

Budapest, Hegyvidék Központ Líra Könyváruház

Budapest, Récsei Könyváruház és Mûszaki Antikvárium

Budapest, Rózsakert Líra Könyváruház 

Budapest, Új Buda Center Líra Könyváruház

Diósd, Interspar Líra Könyvesbolt

Dunakeszi, Buy-Way Líra Könyváruház

Eger, Magvetõ Könyvesbolt

Gyõr, Interspar Líra Könyváruház

Gyõr, Líra Könyvesbolt

Gyöngyös, Ady Könyvesbolt

Gyöngyös, Gyöngyház Líra Könyvesbolt

Gödöllõ, Rege Könyvesbolt

Hódmezõvásárhely, Family Center Líra Könyvesbolt

Hódmezõvásárhely, Petõfi Könyvesbolt

Kecskemét, Líra Könyv- és Zeneszalon

Kiskunfélegyháza, Aréna Könyv- és Zeneszalon

Kiskunhalas, Líra Könyvesbolt

Mátészalka, Novella Könyvesbolt 

Monor, Kenderes Könyvesbolt

Nagykõrös, Arany János Könyv- és Hanglemezbolt 

Nyíregyháza, Líra Könyváruház

Nyíregyháza, Tanáruda Könyvcentrum 

Orosháza, Líra Könyvesbolt 

Sopron, Alphapark Líra Könyváruház

Szeged, Fókusz Könyváruház 

Szentes, Babilon Könyvesház

Szombathely, Líra Könyváruház 

Vác, Deák Könyvesbolt 

Vecsés, Market Central Líra Könyváruház


Anima:Budapest

Anima - Mammut

II. kerület, Lövőház utca 2-6.

Földszint 13-15.

Telefon: 06-70-370-8760

Nyitva: hétfő-szombat: 10-20, vasárnap: 10-18

Boltvezető: Füle Boglárka

Térkép >>

Anima - Széll Kálmán Metró

II. kerület, Széll Kálmán téri metrókijárat

Telefon: 06-70-370-8756

Nyitva: hétfő-péntek: 9-18

Boltvezető: Szabó Ildikó

Térkép >>

Anima - Széll Kálmán Pavilon

II. kerület, Széll Kálmán tér, 18-as villamos megálló

Telefon: 06-70-370-8759

Nyitva: hétfő-péntek: 7-19, szombat: 8-18, vasárnap: 8-16

Boltvezető: Hatházi Attila

Térkép >>


Anima - Ferencziek Bazára

V. kerület, Ferenciek tere 7-8. (bent az udvarban)

06-70-370-8768

Nyitva: hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

Boltvezető: Csernák Melinda


Térkép >>

 Anima - Arany

V. kerület, Arany János utcai metróállomás

Telefon: 06-70-370-8763

Nyitva: hétfő-péntek: 7-19

Boltvezető: Szokolay Domokos

Térkép >>

Anima - Népszínház

VIII. kerület, Népszínház utca 17.

Telefon: 06-70-370-8795

Nyitva: hétfő-péntek: 8-19, szombat: 9-14

Boltvezető: Deák Ágnes

Térkép >>

Anima - Ecseri könyvpavilon

IX. kerület, Ecseri úti metróállomás

Telefon: 06-70-370-8751

Nyitva: hétfő-péntek: 9-18

Boltvezető: Szabó Andrea

Térkép >>

Anima - Savoya Park

XI. kerület, Hunyadi János utca 19.

Telefon: 06-70-370-8762

Nyitva: hétfő-szombat: 9-20:30 vasárnap: 9-18

Boltvezető: Dobos Attila

Térkép >>

Anima - MOM Park

XII. kerület, Alkotás utca 53.

alsó szint 1.8

Telefon: 06-70-370-8761

Nyitva: hétfő-szombat: 10-20, vasárnap: 10-18

Boltvezető: Nagy Lajos

Térkép >>

Győr

Anima könyvesbolt - Árkád (Győr)

Árkád Üzletház

9021 Győr, Budai út 1.

Telefon: 06-70-370-8893

Nyitva: hétfő-szombat: 9-20, vasárnap: 10-18

Boltvezető: Hérics Katalin

Térkép >>

Már a Bookline-on is kaphatóak vagyunk
2014-04-08 00:10:30

Mostantól a bookline felületein is megrendelhetőek vagyunk


Kattints erre a linkreOnline rendelési lehetőségek
2014-04-05 22:47:32

Online az alábbi oldalakról rendelhető meg a 2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai (kattintson az áruházak neveire):


Alexandra Online

Libri Online

Lira Online

Polc Könyváruház

Rocky Online ÁRUHáz

A könyv megjelenése
2014-03-29 11:13:45

2014. április 4-én hagyjuk el a Nyomdát, Várhatóan április 10-étől leszünk kaphatóak országszerte az Alexandra, a Libri, a Líra és Lant könyváruházaiban, valamint a Tesco, interspar hipermarketjeiben, és egyes OMV benzinkutakon.Elérhetőségek


One Média Bt.
1034 Budapest, Tímár utca 24.

Telefon: +3620 391 9699
E-mail:info@2038akonyv.hu

Szolgáltatási feltételek

A One Média Bt Jogi nyilatkozata a 2038akonyv.hu portálja kapcsán

1. TULAJDONJOG ÉS FELHASZNÁLÁS

1.1 A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a One Média Bt., a továbbiakban: One Média Bt (székhely: 1034. Budapest, Tímár utca 24.). A honlapon található anyagok (tartalom) felhasználási- vagy tulajdonjogával a One Média Bt rendelkezik. Ezek használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a One Média Bt előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

1.2 Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha Ön (felhasználó) rendelkezik a One Média Bt képviseletére jogosult személytől származó engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logo, embléma, fotó, hang- és videoanyag vagy ezek állóképei.

1.3 A honlap tartalmának részbeni vagy teljes újraközlése, terjesztése, beleértve a keretes (frame-es) vagy hasonló megoldásokat, kifejezetten tilos a One Média Bt előzetes írásos engedélye nélkül.

1.4 Úgyszintén tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, üzenetkártyák, üdvözlőkártyák készítését és az engedély nélküli forgalmazást és árusítást. Ez a tilalom attól függetlenül fennáll, hogy ezen származékos anyagok adásvételéről, cseréjéről vagy ajándékozásáról legyen szó.

1.5 Tilos a 2038akonyv.hu honlapján, vagy azon keresztül más személy honlapján adatgyűjtésre, keresésre szolgáló "robotot", "pókot" vagy bármely más azonos vagy hasonló funkciójú eszközt (pl. crawler) alkalmazni a 2038akonyv.hu kapcsán a One Média Bt előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

2. REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

2.1 A Felhasználó köteles: (a) a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan; (b) a Regisztrációs Adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

2.2 Amennyiben a Felhasználó által nyújtott adatok valótlanok, hiányosak vagy pontatlanok, illetve a 2038akonyv.hu alapos okkal feltételezi, hogy az adatok valótlanok, hiányosak vagy pontatlanok, a 2038akonyv.hu-nak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.

2.3 Felhasználó a regisztrációs ív kitöltésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjának megfelelően felhasználó személyes adatait, törvényben meghatározott módon kezelje.

3. E-MAIL ÉS FÓRUMOK

3.1 A 2038akonyv.hu kommunikációs lehetőséget (e-mail, chat, fórum, vagy más elérhető módon) biztosít a Felhasználóknak a honlapon belül vagy ahhoz kapcsolódóan (együtt: "Fórumok").

3.2. Lehetőséget nyújtunk arra, hogy a Felhasználó a Fórumra szöveges üzeneteket és más anyagokat postázzon, továbbítson és fogadjon (ide tartozik a fájlfeltöltés, adat- vagy anyagbevitel és minden más kommunikációs lehetőség a honlapon belül, ahhoz csatlakozva, vagy e-mail útján harmadik személyek felé - együtt: "Üzenetek"), azonban az Üzenetek tartalmi és formai helyességéért, hibáiért a 2038akonyv.hu nem vállal felelősséget.

3.3 Az Üzenetekre nem terjed ki a 2038akonyv.hu ellenőrzése, azaz a 2038akonyv.hu nem felügyeli ezek tartalmát. Emiatt a 2038akonyv.hu az Üzenetek tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Üzenetek tartalmát a 2038akonyv.hu nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik a 2038akonyv.hu véleményét vagy álláspontját.

3.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap használatának feltétele annak vállalása, hogy nem küldhet olyan Üzenetet, amely
(a) becsületsértő, rágalmazó, az emberi méltóságot sértő, fenyegető, obszcén, közönséges, trágár vagy pornográf, ideértve bármely közlést, amely bűntető jogi vagy polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít) vagy egyébként jogszabályba ütközik;
(b) bármely személy szerzői jogát, védjegyhez vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti;
(c) kéretlen levél típusú, vagy ahhoz hasonló célokat szolgál (spamming);
(d) vírust vagy más ártalmas elemet tartalmaz;
(e) kereskedelmi célt szolgál, reklámot vagy hirdetést tartalmaz, másokat szolgáltatás igénybevételére, nyújtására hív fel.

3.5 Felhasználó vállalja, hogy az általa küldött Üzenet nem tartalmazhat:
(a) Jogosulatlanul illetve a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
(b) Megtévesztő jellegű adatokat;
(c) Hamis tényeket és a köznyugalom megzavarására irányuló közléseket;
(d) Olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, vallási vagy szélsőséges politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelmet vagy nyugtalanság érzetét keltik, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják;
(e) Bűncselekményre felbújást;
(f) Pornográf, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket;
(g) A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény vagy más jogszabály által tiltott reklámot.

3.6 Felhasználó elfogadja, hogy az általa megadott információ (kivéve a Személyes Adatokat, amelyekről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik) a 2038akonyv.hu tulajdonába kerül, és azokat a 2038akonyv.hu saját belátása szerint az adott céllal arányban álló mértékben felhasználhatja, másolhatja, alkalmazhatja, továbbíthatja, terjesztheti, előadhatja, közzéteheti, publikálhatja, bemutathatja vagy törölheti.

3.10 Felhasználó elfogadja, hogy lemond a Fórumok használatából eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő bármely kártérítési követelésről a One Média Bt-vel, és tagjaival szemben, ideértve megfelelően ezek alkalmazottait, megbízottait, vezető tisztségviselőit és tagjait (részvényeseit). Ha nem elégedett a Fórumokkal vagy kifogása van a Fórumok anyagával szemben, kérjük, jelezze a láblécben megadott e-mail címen.

4. ÖNKÉNT BEKÜLDÖTT ANYAGOK

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot, úgy mint történetet, elbeszélés-vázlatot, kéziratot, cikket, rajongói elbeszélés alakítást, ötletet, rajzot, karaktert, figurát, grafikát, információt, javaslatot, elképzelést küld a 2038akonyv.hu -nak a honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a 2038akonyv.hu ingyenesen nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek a 2038akonyv.hu saját belátása szerint kerülnek felhasználásra, másolásra, alkalmazásra, továbbításra, terjesztésre, nyilvánosságra hozatalra, nyilvános előadásra, bemutatásra vagy törlésre a One Média Bt honlapjain.

5. VÉDJEGYEK ÉS MÁS SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

5.1 A honlapon található összes szellemi alkotáshoz fűződő jog tulajdonosa vagy felhasználói jogosultja a One Média Bt, ideértve különösen a szerzői jogokat, adattárhoz, védjegyeket, szabadalmi jogokat, know-how-t, bizalmas információkat, személyes adatok gyűjteményét, kivéve, ha a kifejezett rendelkezésekből másképp következik.

5.2 A honlapon található összes védjegy és más megjelölés (együtt: védjegy) a One Média Bt vagy harmadik személyt illet. Tiltott ezen védjegyek bármilyen jogosulatlan felhasználása, így a One Média Bt védjegyei különösen nem alkalmazhatóak:
- hivatkozásként (hyperlink) előzetes írásbeli engedély nélkül;
- nem One Média Bt (2038akonyv.hu) termék neveként vagy kiadvány címeként;
- más személy védjegyében, védjegyeként vagy védjegyének részeként; vagy
- One Média Bt jóhírnevét sértő módon.
- A Portálra belső oldalaira mutató linkek (deep linking) megítélésére a 2038akonyv.hu az ARTISJUS Jogi Főosztálya által kialakított állásfoglalást tartja magára kötelező érvényűnek és követeli meg harmadik személyektől is.

5.3 A honlap elválaszthatatlan részét képezi a Szerzői jogokra történő figyelmeztetés (copyright notice)

6. HIVATKOZÁSOK MÁS, NEM A One Média Bt TULAJDONÁBAN ÁLLÓ HONLAPOKRA

A honlapon harmadik személyek anyagaira és a 2038akonyv.hu honlapján kívül álló honlapokra utaló hivatkozások (linkek) is találhatóak. A nem a 2038akonyv.hu honlapra mutató, hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a One Média Bt ellenőrzi, felügyeli vagy jóváhagyta ezen honlapokat vagy azok tartalmát. A One Média Bt nem vállal felelősséget az ilyen honlapok tartalmáért vagy azok anyagainak használatáért.

7. HIRDETÉS

A 2038akonyv.hu nem felel a harmadik személyek hirdetéseiért, amelyek a honlapon láthatóak. Egy másik cég hirdetésének, reklámjának megjelenése nem jelenti azt, hogy a 2038akonyv.hu jóváhagyta az illető cég termékeit vagy szolgáltatásait, vagy hogy a 2038akonyv.hu felelősséget vállal ezen termékekért, szolgáltatásokért vagy a hirdetések tartalmáért.

8. MÓDOSÍTÁS

A 2038akonyv.hu a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti vagy visszavonhatja. A 2038akonyv.hu bármikor módosíthatja a Szolgáltatási Feltételeket. Az előfizetési szerződés megkötésével Felhasználó elfogadja, hogy ezek a módosítások rá nézve is kötelezőek, és elfogadja, hogy időszakonként ellátogat erre az oldalra, hogy megismerje az éppen hatályos Szolgáltatási Feltételeket.

9. VITARENDEZÉS

9.1 A jelen Szolgáltatási Feltételekkel kapcsolatos bármely értelmezési kérdés, követelés vagy vita eldöntése a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságába tartozik. Bármely, a jelen Szolgáltatási Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos vita vagy követelés - beleértve a jelen Szolgáltatási Feltételek létezésével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket is - végleges eldöntése a Magyar Köztársaság joga szerint történik.

9.2 A jelen Szolgáltatási Feltételek bármely részének érvénytelensége esetén az adott rész érvénytelen és úgy tekintendő, mintha nem képezné részét a jelen Szolgáltatási Feltételeknek. Ilyen esetben az adott érvénytelen rész nem teszi érvénytelenné a Szolgáltatási Feltételek egyéb részeit.

10. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó elolvassa és elfogadja a 2038akonyv.hu Adatvédelmi Szabályzatát. Az Adatvédelmi Szabályzat a Szolgáltatási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a Felhasználó kifejezi, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte, annak rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

11.1 A 2038akonyv.hu minden tőle elvárhatót megtesz a honlapon megjelenő tartalom figyelemmel kísérése érdekében. Mindezt figyelembe véve sem zárható ki azonban annak lehetősége, hogy helytelen, hibás vagy hiányos tartalom kerüljön a honlapra. Ezért a Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, A 2038akonyv.hu nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. A 2038akonyv.hu nem felelős azért a kárért sem, amely a honlapon elhelyezett tartalom használatának, terjesztésének vagy arra alapozott magatartás következménye. A 2038akonyv.hu a Felhasználók széleskörű kiszolgálása érdekében más honlapokra mutató hivatkozásokat (hyperlinkeket) helyezett el honlapján. A 2038akonyv.hu nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen, harmadik személyek által üzemeltetett honlapok tartalmával illetve megbízhatóságával kapcsolatban, illetve nem felel az ilyen honlapok tartalmának használatából eredő kárért.

11.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a One Média Bt, annak munkavállalói, megbízottai és vezető tisztségviselői nem felelősek semmilyen késedelemért, hibáért, vagy lopásért, rombolásért, károkozásért, vagy a Felhasználó számítógépéhez illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért. Továbbá tudomásul veszi, hogy a One Média Bt, annak megbízottai, alkalmazottai és vezető tisztségviselői nem felelősek semmilyen közvetlen, járulékos vagy tisztán gazdasági veszteségért, amely a honlap használatából vagy használaton kívüliségéből származik, függetlenül attól, hogy e veszteségek előre láthatók-e vagy a One Média Bt gondatlanságából fakadnak-e, azzal a kikötéssel, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételek egyetlen kikötése sem korlátozhatja a One Média Bt felelősségét személyi sérüléssel, egészségkárosodással vagy halállal összefüggő kárért.

11.3 A 2038akonyv.hu nem felel semmilyen, a Felhasználó számítógépében vagy azon keresztül harmadik személy számítógépében vírus által okozott kárért, vagy bármely adatvesztésért.

12. MEGSZŰNÉS

12.1 A One Média Bt fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Felhasználónak a honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Szolgáltatási Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályt, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Felhasználó viselkedése egyébként nem megfelelő vagy elfogadhatatlan a One Média Bt megítélése szerint.

12.2 Ez a honlap és tartalom kizárólag magyarországi használatra készült. A 2038akonyv.hu nem vállalja a tartalom más államok területén való használatra való megfelelését. A Szolgáltatási Feltételekkel kapcsolatos bármely kérdése, észrevétele esetén kérjük, írjon a következő címre: info@2038akonyv.hu

A honlappal kapcsolatos üzleti célú felhasználási igény esetén kérjük írjon az alábbi címre: info@2038akonyv.hu

lorem ipsim